Casino Cosmopol kan göra regelundantag för burkor

Skribent: Casinotop10

Sveriges enda casinokedja kan göra avsteg från sina egna huvudregler och acceptera burkor.

Detta menar casinots security manager som i ett mail bekräftar att det är möjligt att göra avsteg från casinots egna regler när det handlar om religiösa och medicinska skäl.

Det är däremot inte första gången som Casino Cosmopol och deras besökare hamnar i pressen. Till skillnad från det här fallet har de tidigare fallen tvärtom handlat om diskriminering gentemot besökarna.

Några av incidenterna inträffade för bara två år sedan när en rullstolsbunden casinobesökare blev utslängd för att hon påstods lukta illa. Hon var dock inte den enda.

För något år sedan innan den här incident nekades ytterligare en funktionshindrad besökare inträde.

Det andra fallet handlade också om diskriminering men som utfördes på ett annat sätt. Då var det en besökare med utländsk bakgrund som blev nekad inträde. Enligt anmälan ska besökaren varit för svart för att få komma in på casinot.

Om avsteget från huvudregeln kan ha en koppling till antalet inrapporterade diskrimineringsfall är svårt att fastställa.

Däremot verkar det inte längre vara en omöjlighet för burkabärande besökare att komma till casinot.

  1. Spela Nu Advertising Link

    18+ | Play Responsibly

  2. 18+ | Play Responsibly

  Tidigare fall

Att burkor dyker upp i casinosammanhang är dock inte första gången. För några år sedan inträffade det en incident när en muslimsk kvinna besökte Atlantic City Casino i Philadelphia.

Kvinnan som i det här fallet var klädd i burka väntade på sin man på casinots restaurang under tiden mannen spelade. Då hon inte kunde identifiera sig vid en säkerhetskontroll gav väktarna kvinnan ett ultimatum att antingen identifiera sig eller lämna casinot.

Då kvinnan inte av religiösa skäl inte gick med på att visa sitt ansikte beslutade sig väktarna att kasta ut henne.

Nyheten blev så pass stor att den till och med sändes i den amerikanska tv-kanalen Fox Channel.

I reportaget berättar kvinnan att hon hände sig orolig och framförallt diskriminerad.

- Väktarna gav mig ett ultimatum och jag blev utkastad utan någon förklaring, säger hon till Fox Channel.

I Sverige råder det liknande policy och enligt det statligt ägda Casino Cosmopol finns det tydliga regler för huvudbonader.

casgbg compressedEnligt en anställd på casinot ska samtliga besökare kunna identifiera sig under hela sitt besök.

För att ta reda på hur casinot förhåller sig till sina egna huvudregler och burkor bestämmer vi oss att kontakta casinot via e-post.

I ett e-postmeddelande går vi under ett alias och utger oss för att vara en man som planerar ett besök på Casino Cosmopol tillsammans med sin fru.

Då paret inte vill bli diskriminerade vid entrén meddelar vi i förväg att kvinnan i det här fallet bär burka och att hon inte visar sitt ansikte.

Samma e-postmeddelande skickar vi till samtliga Cosmopolanläggningar där svaret dröjer några dagar.

Till slut får vi ett svar och i det här fallet är det casinots security manager som svarar på vårt mail.

I mailet skriver den säkerhetsansvarige att det i regel råder ett förbud mot huvudbonader, solglasögon och andra plagg som förhindrar eller försvårar identifiering.

Vidare står det att casinot också har ett identifieringskrav vilket innebär att gästerna måste kunna identifiera sig under hela sitt besök på Casino Cosmopol.

Men det framgår dock att casinot i vissa fall kan göra avsteg från sina egna regler.

  ”Avsteg från huvudregeln”

Enligt det mailet som Casino Cosmopols security manager skickade tillbaka står det att deras casinos försöker vara så flexibla som möjligt och att de i vissa fall kan göra ett avsteg från huvudregeln.

Security Manager: ” I de fall då viss klädsel bärs t ex pga sjukdom eller, som nu, av religiösa skäl – försöker vi på Casino Cosmopol vara så flexibla som det går och gör om det är möjligt avsteg från huvudregeln.”

Det framgår också att det är upp till den driftsansvarige att fatta beslut på plats.

Meddelandet avslutas med en förklaring som pekar på att det inte går att lämna ett tydligt besked.

Security Manager: ”Av det här skälet kan jag inte lämna ett entydligt ja- eller nej-svar utan bedömning måste ske i varje enskilt fall”

Trots att Cosmopol inte kan ge oss ett tydligt svar så finns det redan andra i samhället som redan har implementerade lösningar när det kommer till burkor.

På flygplatser tas oftast kvinnor med burka till ett kontrollrum där de undersöks och identifieras av en kvinnlig säkerhetsrepresentant.

Samma upplägg skulle i det här fallet kunna implementeras på Casino Cosmopol.

Då inga besked kunde ges förblir det största hotet säkerheten på casinot.

Hur kommer besökarna känna sig när det står en kvinna i burka vid rouletthjulet och kommer det bli enklare att fuska?

Slutsatserna är omöjliga att dra. Detta kan bara Casino Cosmopol göra.

Samma sak gäller för casinots undantag för burkor. Kan detta bero på de ekonomiska skälen eller har det en koppling till de inrapporterade diskrimineringsfallen?

 

Svaret från Casino Cosmopol hittar du här under: 

mailcosmopolitan