Döve Florian vann kampen mot Casino Cosmopol

Skribent: Nadia Hanna

Efter döve Florian Tirnovans protester blir det nu tillåtet att prata teckenspråk i högre utsträckning än tidigare vid pokerborden på Casino Cosmopol.

Florian jobbar som ungdomskonsulent, men pokern är ett av hans största intressen på fritiden och har under en längre period besökt Casino Cosmopol i Stockholm flera gånger i vecka med sina vänner. Dock har det stora pokerintresset knappast varit en positiv upplevelse under de senaste casinobesöken.

Trots att den 23-åringen är döv har personalen på Casino Cosmopol envisats med att förbjuda Florian och hans vänner från att teckna vid pokerbordet. Anledningen till detta beslut är "säkerhetsskäl", och att teckenspråket kan innehålla hemliga signaler, vilket skulle innebära fusk.

Andra regler för de döva

– Det händer varje gång jag är på casinot vilket tidigare brukade vara ungefär två-tre gånger i veckan, säger han.

En viktig detalj är tidpunkten då Florian och hans vänner tecknar, att prata eller använda sin mobiltelefon under en hand man spelar i är förbjudet för alla spelare. Man får heller inte teckna under samma omständigheter och det har Florian inga som helst problem att acceptera.

Teckenspråk tillåtet vid Pokerspel

Å andra sidan går det alldeles utmärkt för en hörande spelare att prata eller skicka sms så fort han eller hon lagt sin hand. Dock gäller andra regler för någon som måste kommunicera genom teckenspråk.

Det var i förra veckan som Florian Tirnovan talade ut i Aftonbladet om sitt missnöje med de hårda teckenspråksbegränsningarna på Casino Cosmopol i Stockholm.

Då Florian är döv är teckenspråk hans enda sätt att kommunicera med sin omgivning, men trots det har han och hans vänner förbjudits att teckna vid pokerbordet. Detta även mellan händerna då hörande får prata och använda sina mobiltelefoner. Teckenspråk fick enbart användas under den korta tid då dealern blandar korten, vilket tar max 20 sekunder, därefter måste de vara tysta resten av spelet trots att de lagt deras händer – ett regelverk som Tirnovan och hans vänner tyckte var alldeles för hårt.

  1. 18+ | Play Responsibly

  2. 18+ | Play Responsibly

Fick nog och anmälde

Casino Cosmopol i StockholmNär Florian vid sista besöket ifrågasatte, svarade brushen (den person som ansvarar över ett pokerrum på ett casino) "vi har fått de direktiven". Den största anledningen till att Florian är med sina vänner på casinot är för den sociala samvarons skull, det är en mötesplats för dem också, menar han. ”Vi brukar prata med varandra om allt möjligt, aldrig om vilka händer vi hade när vi lade oss”, säger Florian.

Säkerhetspersonalen har aldrig blivit tillkallad då Florian och hans kompisar alltid accepterat den här behandlingen tidigare. Efter det senaste besöket fick Florian nog och bestämde sig för att anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för brott mot språklagen och FN-konventionen.

Känner sig diskriminerad

Som en flitig besökare hos Casino Cosmopol känner Florian sig efter senaste besöket diskriminerad och menar att säkerheten på Casinot redan är tillräcklig hög och skulle någon mot förmodan misstänka fusk så finns det kameror överallt som skulle kunna avgöra det på ett enkelt sätt, men casinot stod dock på sig och hävdade att begränsningen fanns av säkerhetsskäl.

Casino Cosmopol avvaktar DO:s utredning

Diskrimineringsombudsmannen

– Jag känner till det och att det lämnats in en anmälan, men själv har jag inte varit på plats under det inträffade och kan därför inte uttala mig om det specifika fallet”, säger Nina Ehnhage, informationschef på Casino Cosmopol, utan avvaktar DO:s hantering och beslut som följer.

Nina berättade även för aftonbladet att det skulle bara vara rimligt att rätta upp sig efter DO:s beslut om de skulle komma fram till att casinot gjort fel. Hon påpekade även att de vill att man som döv ska känna sig välkommen att spela poker på casinot och att eventuella begränsningar handlar om spelets säkerhet.

Får nobben

Tirnovan anmälde Casino Cosmopol till Diskrimineringsombudsmannen (DO), men fick beskedet att man inte kommer att ta upp hans anmälan. DO hävdade att det hela var en resursfråga och att det finns mer angelägna fall att ta upp ”för att påverka utvecklingen framåt mot ett samhälle där det inte förekommer diskriminering”.

Ett betydelselöst ärende- en besviken Florian

Florian tolkar DO:s svar som att hans ärende är för betydelselöst och är därför besviken.

– Jag förstår inte varför DO avslutar mitt ärende,  hur ska "samhället", som DO nämner, annars kunna utvecklas? Jag tycker det är viktigt att DO tar hand om alla fall, stora som små”, säger han.

DO menar dock att Florian inte ska uppfatta beslutet som att hans fall är oviktig utan anser att driva ett ärende till domstol kan ta flera år. ”Vi önska att vi kunde utreda fler anmälningar som kommer in, men tyvärr har vi inte de resurserna och därför måste vi prioritera”, säger Per Holfve, jurist på DO.

Diskrimineringsombudsmannen

Per syftar att man då till exempel tittar på fall där den anmälda diskrimineringen är vanligt förekommande eller att situationer som i sig betyder större problem i samhället i förhållande till människor med funktionshinder. Sendan väger de in andra omständigheter, som bevisläget samt deras egen erfarenhet och kunskap.

Per menar att de även förstår att alla som vänder sig till DO och upplever att de blivit diskriminerade har gått igenom en jobbig händelse, alla räknas och de håller på att se över hur de formulerar sig i de beslut som de skickar ut. Detta på grund av att DO fått en del reaktioner som pekar på att deras beslut är otydliga och svåra att förstå.

Per berättade även för Aftonbladet att det har lämnats in en begäran om omprövning av DO-beslutet i Florian Tirnovans fall och att han själv är ansvarig för att se över det och menar att det krävs en del för att man ska uppta ett avslutat ärende. Att de väljer att lägga ner ett ärende betyder inte att de är ointresserade utan kommer det in fler anmälningar av samma sort kanske de gör en annan bedömning i framtiden.

Får oväntad hjälp

Trots att DO beslutade att inte gå vidare i Florians ärende, får alltså den döve pokerspelaren rätt ändå, eftersom Casino Cosmopol på eget bevåg beslutat att ändra reglerna för teckenspråk vid bordet.

Nina Enhage - Informationsansvarig, Casino CosmopolUnder ett möte med casinots informationschef Nina Ehnhage och säkerhetschef Rein Lellep fick Tirnovan beskedet att det i fortsättningen kommer att vara tillåtet att använda teckenspråk när samtliga parter i konversationen kastat sina kort i den aktuella handen. Att teckna när man fortfarande är med i spelet är fortfarande förbjudet.

Nina berättade för Aftonbladet att de har egentligen inte ändrat sig eller gjort om någonting, det är de här reglerna som gäller och menar att hon som informationschef kanske varit otydlig i direktiven till sina medarbetare och det är något som hon tagit på sig. Hon berättar vidare för Aftonbladet att hon nu pratat med deras Gaming Manager som personligen ska gå ut till de anställda och förklara vad som gäller.

- Det är väldigt många människor som jobbar på Casinot fortsätter Nina och menar att det därför kan ta lite tid innan alla har fått informationen. Hon har även sagt till Florian att han ska kalla på brushen direkt om det i fortsättningen uppstår bekymmer, då de nu tagit del av informationen.

Casinot kommer även att återkoppla med Florian om några veckor för att se hur han upplever förändringen då de menar att det är viktigt för dem att ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller ovälkommen på Casinot.

Alla nöjda och glada

Florian Tirnovan är mycket nöjd med det beslutet.

– Det är skönt att det här är över och att Casino Cosmopol till sist tagit sitt förnuft till fånga. Nu kan jag och mina kompisar börja spela där igen och äntligen få snacka lite skit mellan händerna, säger han till Aftonbladet.

Självfallet förtjänar Tirnovan de största hyllningarna, men även casinot ska ha beröm för att ha ändrat sig så snabbt, trots att Diskrimineringsombudsmannen la ner ärendet.

Casinots informationschef Nina Ehnhage är också nöjd med hur situationen utvecklats och tycker att det alltid är bättre att träffas och ha ett personligt möte i stället, än att sköta sånt via mejl, då det ofta bara leder till missförstånd. Det som gäller vid Casino Cosmopols pokerbord framöver är att teckenspråk behandlas som precis vilket annat språk som helst. Är man med i en hand är det antingen svenska eller engelska som gäller, mellan händerna får man prata vilket språk man vill.

Okunskap är skrämmande för många människor

Teckenspråk på Casino CosmopolTrots att Tirnovan gick segrande ur striden mot Casino Cosmopol har fallet blottat en del negativa attityder gentemot döva inom pokervärlden, med kommentarer i stil med att döva inte hör hemma på casinot.

– Det har verkligen varit en jobbig process sen jag lyfte den här frågan via sociala medier, berättar Florian då han bland annat läst kommentarer om att döva "inte alls behöver prata vid pokerbordet" och "kan vara tysta istället”.

Det är skrämmande med tanke på att det är 2014 nu och mycket av det här handlar delvis om okunskap när det kommer till teckenspråket, exempelvis, påståenden som att teckenspråket är internationellt, när det är precis som talspråket är olika från land till land, säger han.

Döva hör alltså varken hemma eller på casinot, men de har även samma rätt som alla andra att njuta av en trevlig pokerkväll med sina vänner i den statliga Casino Cosmopol.

Det enda Florian ville uppnå med sin anmälan mot casinot är att få använda teckenspråk vid pokerbordet även när de lagt sina händer. ”En ursäkt vore också på sin plats”, säger han, men menar att det är svårt att begära med tanke på den okunskap om teckenspråket som råder bland hörande. I helhet är Florian nöjt med hur det hela nått ett bra slut och ser fram emot ändringen till sitt nästa casinobesök.

Casinoerbjudanen på Casinon online;

  1. 18+ | Play Responsibly

  2. 18+ | Play Responsibly | Erbjudandet är endast giltigt för: Nya kunder över 18 år eller äldre, bosatta i Sverige, som gör en första insättning på minst 100 kr. Bonusen behöver omsättas 35 gånger innan du kan ta ut summan i kontanter. Click here for full bonus terms